Qaf surəsi

50:20

(Öləndən sonra yenidən dirilmək üçün) sur çalınacaqdır. Bu və´d olunmuş gündür (əzab günüdür)!