Qaf surəsi

50:1

Qaf! (Ya Peyğəmbər!) Şanlı Qur´ana and olsun (ki, Məkkə müşrikləri sənə iman gətirmədilər)!