Nur surəsi

24:9

Beşinci dəfə: "Əgər (əri) doğru danışanlardandırsa, Allah ona (qadının özünə) lə´nət (qəzəb) eləsin!" (deməlidir).