Nur surəsi

24:7

Beşinci dəfə: "Əgər yalan danışanlardandırsa, Allah ona lə´nət eləsin!" (deməlidir).