Nur surəsi

24:47

(Münafiqlər: ) "Allaha, Peyğəmbərə iman gətirdik, itaət etdik!" - deyər, bundan sonra isə onlardan bir dəstə (Peyğəmbərdən) üz çevirər. Belələri mö´min (dilləri ilə ürəkləri bir olan müsəlman) deyillər.