Nur surəsi

24:45

Allah hər heyvanı (canlını) bir sudan (nütfədən) yaratmışdır. Onların bə´zisi qarnı üstə sürünür, bə´zisi iki, bə´zisi isə dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!