Nur surəsi

24:42

Göylərin və yerin hökmü Allahındır. Axır dönüş də Allahadır!