Nur surəsi

24:23

Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mö´min qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lə´nətə düçar olarlar. Onları (qiyamət günü) çox böyük bir əzab gözləyir.