Nur surəsi

24:17

Allah sizə öyüd-nəsihət verir ki, əgər mö´minsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiniz.