Nur surəsi

24:14

Əgər Allahın dünyada və axirətdə sizə ne´məti və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünüzə görə sizə şiddətli bir əzab toxunardı.