Nuh surəsi

71:9

Daha sonra onlara (iman gətirmək lazım olduğunu) aşkar söylədim və gizli bildirdim".