Nuh surəsi

71:8

Sonra mən onları uca səslə (açıq-açığına haqqa) də´vət etdim.