Nuh surəsi

71:7

Sənin onları bağışlamağın üçün mən nə zaman onları (imana) də´vət etdimsə, onlar (də´vətimi eşitməsinlər deyə) barmaqlarını qularlarına tıxadılar, (məni görməsinlər deyə) libaslarına büründülər, (küfrlərində) israr edib durdular və təkəbbür göstərdilər.