Nuh surəsi

71:6

Lakin də´vətim onların (imandan) qaçmalarını daha da artırmaqdan başqa bir şeyə yaramadı.