Nuh surəsi

71:5

O dedi: "Ey Rəbbim! Mən qövmümü gecə-gündüz (imana, haqq yola) də´vət etdim!