Nuh surəsi

71:3

Allaha ibadət edin, Ondan qorxun və mənə də itaət edin!