Nuh surəsi

71:28

Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mənim evimə (yaxud məscidimə) mö´min kimi daxil olan kimsəni və (qiyamət gününə qədər olacaq) bütün mö´min kişiləri və qadınları bağışla. Zalımların isə ancaq və ancaq həlakını (ölümünü) artır!"