Nuh surəsi

71:26

Nuh dedi: "Ey Rəbbim! Yer üzündə bir nəfər belə kafir qoyma!