Nuh surəsi

71:23

Və (tabeçiliyində olanlara) dedilər: "Öz tanrılarınızı tərk etməyin, (xüsusilə) Bəddi, Suva´ı, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri atmayın!"