Nuh surəsi

71:11

O sizə göydən bol yağış göndərər;