Nisa surəsi

4:99

Ola bilsin ki, Allah onları əfv etsin. Allah əfv edəndir, bağışlayandır!