Nisa surəsi

4:95

Zərər çəkmədən (üzürsüz səbəbə görə evlərində) əyləşən mö´minlərlə Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edən (vuruşan) kimsələr bir olmazlar. Allah malları və canları ilə vuruşanları (evlərində) əyləşənlərdən (cihada getməyənlərdən) dərəcə e´tibarilə üstün tutdu. Allah bunların hamısına (hər ikisinə savab) və´d etmişdir. (Lakin) Allah mücahidlərə (evlərində) oturanlardan daha böyük mükafatlarla imtiyaz vermişdir.