Nisa surəsi

4:93

Hər kəs bir mö´min şəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lə´nət edər, (axirətdə) onun üçün böyük əzab hazırlar!