Nisa surəsi

4:67

O zaman Biz də onlara Öz tərəfimizdən böyük mükafat verərdik.