Nisa surəsi

4:52

Onlar Allahın lə´nət etdiyi kimsələrdir. Allahın lə´nət etdiyi kimsəyə isə heç bir kömək edən tapa bilməzsən!