Nisa surəsi

4:41

(Ya Rəsulum!) Hər ümmətdən (peyğəmbərini) bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid tə´yin edəcəyimiz zaman (kafirlərin halı) nə cür olacaq?