Nisa surəsi

4:33

Ata-ana və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan hər biri üçün varislər tə´yin etdik. And içib, əhd-peyman bağladığınız şəxslərin də paylarını özlərinə verin! Əlbəttə, Allah hər şeyə şahiddir!