Nisa surəsi

4:166

Lakin (Ya Rəsulum!) Allah sənə nazil etdiyi (Qur´an) ilə şəhadət verir ki, onu (Qur´anı) Öz elmi ilə (Özünə xas olan elm və hikmətlə) nazil etmişdir. Mələklər də buna şahidlik edirlər. Təkcə Allahın şahid olması yetər!