Nisa surəsi

4:164

(Biz) peyğəmbərlər (göndərdik). Onların bə´zisinin əhvalatını bundan əvvəl sənə danışdıq, bə´zisinin əhvalatını isə söyləmədik. Və Allah Musa ilə sözlə (arada heç bir başqa vasitə olmadan) danışdı.