Nisa surəsi

4:15

Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı öz aranızdan (mö´minlərdən) dörd şahid tutun! Əgər onlar (bu işə) şəhadət verərlərsə, həmin qadınları ölənə qədər, yaxud Allah onlar üçün bir yol açanadək evlərdə həbs edin!