Nisa surəsi

4:146

Tövbə edənlər, özlərini islah edib düzəldənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və Allah qarşısında dinini (e´tiqadını) təmizləyənlər müstəsnadır. Çünki onlar mö´minlərə bərabərdirlər. Mö´minlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir!