Nisa surəsi

4:144

Ey iman gətirənlər! Mö´minləri qoyub kafirləri dost tutmayın! Məgər Allaha öz əleyhinizə açıq bir dəlilmi vermək istəyirsiniz?