Nisa surəsi

4:143

(Münafiqlər imanla küfr arasında) tərəddüd edib nə (tamamilə) bunlara (mö´minlərə), nə də onlara (kafirlərə) tərəf dönərlər. Allahın azdırdığı şəxs üçün heç bir yol (nicat yolu) tapa bilməzsən!