Nisa surəsi

4:122

İman gətirib yaxşı işlər görənləri isə, Biz (ağacları) altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyik. Allahın haqq olan və´di üzrə, onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan daha doğru danışan kimdir?!