Nisa surəsi

4:120

(Şeytan) onlara (müşriklərə) və´dlər verir, ürəklərində arzular oyadır. Lakin Şeytan onlara yalnız yalan və´dlər verir.