Nisa surəsi

4:115

Hər kəs özünə doğru yol aşkar olandan sonra Peyğəmbərdən üz döndərib mö´minlərdən qeyrisinin yoluna uyarsa, onun istədiyi (özünün yönəldiyi) yola yönəldər və Cəhənnəmə varid edərik. Ora necə də pis yerdir.