Nisa surəsi

4:105

(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Biz sənə Qur´anı haqq olaraq nazil etdik ki, Allahın sənə göstərdiyi (öyrətdiyi, bildirdiyi) ilə insanlar arasında hökm edəsən. Xainləri müdafiə edən (onların xeyrinə mübahisə aparan) olma!