Nəml surəsi

27:9

Ya Musa! Yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah Mənəm!