Nəml surəsi

27:85

Etdikləri zülm (küfr) üzündən onlara deyilən söz yerinə yetər (və´d olunduqları əzab, müsibət başlarına gələr). Onlar heç danışa da bilməzlər!