Nəml surəsi

27:77

Və şübhəsiz ki, o mö´minlərə bir hidayət (doğru yolu göstərən rəhbər) və mərhəmətdir.