Nəml surəsi

27:76

Həqiqətən, bu Qur´an İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin əksəriyyətini anladıb xəbər verir.