Nəml surəsi

27:71

Onlar: Əgər doğru danışırsınızsa, (deyin görək) bu və´d (bizi qorxutduğunuz əzab və´dəsi) nə vaxt yerinə yetəcəkdir?" - deyə soruşarlar.