Nəml surəsi

27:68

Həqiqətən, bu (dirilmə) bizə və´d olunduğu kimi, öncə atalarımıza da (və´d olunmuşdu). Bu, qədimlərin əfsanələrindən (yalan sözlərindən) başqa bir şey deyildir!"