Nəml surəsi

27:6

(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Qur´an sənə hikmət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allah tərəfindən təlqin (vəhy tə´lim) olunur.