Nəml surəsi

27:32

(Bəlqis) dedi: "Ey ə´yanlar! Bu iş barəsində mənə rə´yinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş heç bir iş görən (hökm verən) deyiləm!"