Nəml surəsi

27:31

(Məzmunu belədir: ) "Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müt´i (müsəlman) olaraq gəlin! (Mənim də´vətimə saymazlıqla yanaşmayın. Allaha təslim olaraq yanıma gəlin)".