Nəml surəsi

27:29

(Səba hökmdarı Bəlqis Süleymanın məktubunu alıb oxuyandan sonra) dedi: "Ey ə´yanlar! Mənə çox hörmətli bir məktub göndərildi (atıldı).