Nəml surəsi

27:1

Ta, Sin! Bu, Qur´anın və (haqqı batildən ayıran) açıq-aydın bir Kitabın ayələridir!