Nəhl surəsi

16:98

(Ya Rəsulum!) Qur´an oxumaq istədiyin zaman məl´un Şeytandan Allaha sığın! ("Əuzu billahi minəş-şeytanır-rəcim" sözlərini de!)