Nəhl surəsi

16:96

Sizdə olan (dünya malı) tükənər, Allah dərgahında olan (axirət ne´mətləri) isə əbədidir. (Allah yolunda əziyyətlərə) dözənləri etdikləri yaxşı əməllərin müqabilində mükafatlandıracağıq (yaxud gördükləri yaxşı işlərin əvəzində onlara daha yaxşı mükafat verəcəyik!)!